SİKLON

Siklon toz toplayıcılar ,endüstriyel tesislerde, filtreye gelen toz yükünü azaltmak için ,filtre öncesi iri taneleri tutmak amacıyla ön ayrıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu sayede torbalı filtreler daha verimli olarak çalışmaktadır. Siklon, talaş veya tozla yüklü havayı saflaştırmak için merkezkaç kuvveti kullanan bir ayırıcıdır. Performansı büyük ölçüde dönüş hızına ve partiküllerin yoğunluğu ile derecelerine bağlıdır. Siklonlar pek çok yardımcı elemanla sunulmaktadır.

Detaylı bilgi için siklonn ürün kataloğuna tıklayınız…